Leenman Projectontwikkeling is bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 17 woningen aan de Buitendams te Hardinxveld-Giessendam. Op 17 januari 2014 hebben wij de overeenkomst met de gemeente getekend. Op 20 november 2014 hebben wij het bouwplan gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Opknapbeurt voor Buitendams 301-307 Wethouder Cor de Jong heeft namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam met de heer Henk Leenman van Metselbedrijf Leenman B.V. uit Sliedrecht een intentieovereenkomst ondertekend voor herontwikkeling van de locatie Buitendams 301-307 in Hardinxveld-Giessendam.

Voorheen was hier een waterbouwbedrijf gevestigd. Momenteel is het terrein vooral als opslag in gebruik.

Leenman is sinds enkele jaren eigenaar van de grond en opstallen heeft het voornemen hier een woningbouwplan te ontwikkelen.

De gemeente staat hier achter, omdat dit de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid ter plaatse sterk zal verbeteren.

Cor de Jong: “De locatie is nu een ‘rotte kies’ in het bebouwingslint van Buitendams. Leenman heeft uitstekende ideeën om daar wat moois van te maken”.

De heer Leenman ziet het dan ook als een uitdaging om op deze kleinschalige inbreidingslocatie een bijzonder en aantrekkelijk woonmilieu te creëren.  Erik van Erk Projectontwikkeling BV zal voor de firma Leenman het project begeleiden. In de intentiefase gaat het vooral om het doen van onderzoeken en het toetsen van de haalbaarheid.

Foto: Onder toeziend oog van gemeentelijk projectleider Jan Duijm (links) en ontwikkelaar Erik van Erk, ondertekenen Henk Leenman (rechts) en wethouder Cor de Jong de overeenkomst.