Metselbedrijf Leenman BV

betonMolen

Metselbedrijf Leenman BV is uw gespecialiseerde (keten)partner voor het overallpakket in metselwerk kalkzandsteen-lijmwerk, voegwerk en steigerwerk. De organisatie biedt de hoofdaannemer comfort bij het behartigen van de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen. Dit door verbinding aan te brengen op basis van inzicht, inspiratie en innovatie.

 

Zowel intern- als extern wordt gestuurd op basis van een eenduidige, gestructureerde en heldere aanpak; een doordachte uitvoering van de werkzaamheden. door een professionele aanpak in de LEAN-methodiek en de BIM-methodiek. De kwaliteit wordt mede gewaarborgd door aan de normering van VCA en BRL te voldoen.

Tijdens de uitvoering zijn korte lijnen gewaarborgd doordat onze leidinggevende als één vast aanspreekpunt op de bouwplaats dagelijks aanwezig is. Uitgangspunt hierbij is dat Leenman BV zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.
> Bekijk onze projecten.