Missie

Metselbedrijf Leenman BV is uw gespecialiseerde partner voor het overallpakket in metselwerk, kalkzandsteen-lijmwerk, voegwerk en steigerwerk. Zij behartigt de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen door verbinding aan te brengen op basis van inzicht, inspiratie en  innovatie. Deze kwaliteiten zijn ontstaan door decennialang kennis en kunde op betrouwbare wijze in te zetten voor onze opdrachtgevers en andere bouwpartners. Als vanouds geeft Metselbedrijf Leenman vorm aan het vertrouwd bouwen.

Strategie

 • Metselbedrijf Leenman is klaar voor de toekomst en waarborgt de continuïteit van de organisatie door het aangaan en onderhouden van duurzame en persoonlijke relaties. Zij draagt verantwoording voor hetgeen zij communiceert, demonstreert en uitvoert.
 • Vanuit haar missie en visie geeft zij concreet inhoud aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de breedste zin van het woord. Dit resulteert in haar positieve bijdrage aan sociaal maatschappelijke organisaties en ondersteunende instanties, waaronder Bouwend Nederland.
 • Een goede balans tussen het aantal vaste personeelsleden en een flexibele schil draagt bij aan de continuïteit, de expertise en het innovatief vermogen van de bedrijfsvoering.
 • De kwaliteit wordt mede gewaarborgd door aan de normering van VCA en BRL te voldoen.

 

Visie

 • Leenman biedt de hoofaannemer comfort door het leveren van een doordacht en professioneel overallpakket van metselwerk, kalkzandsteen-lijmwerk, voegwerk en steigerwerk.
 • Zowel intern- als extern wordt gestuurd op basis van een eenduidige gestructureerde en heldere aanpak, een doordachte uitvoering van de werkzaamheden door een professionele aanpak in de LEAN-methodiek en de BIM-methodiek.
 • Projecten kunnen als gevolg hiervan tegen scherpe prijzen worden aangeboden. Vervolgens worden gespecificeerde totaalprijzen op inzichtelijke wijze aan u gepresenteerd.
 • Open en transparante communicatie met alle betrokken partijen zijn de basis voor een gedegen voorbereiding waarbij gemaakte afspraken en de voortgang ervan correct worden vastgelegd. Veranderingen door voortschrijdend inzicht worden eveneens op dezelfde wijze mondeling en schriftelijk overeengekomen.
 • Tijdens de uitvoering zijn korte lijnen gewaarborgd doordat onze leidinggevende als één vast aanspreekpunt op de bouwplaats dagelijks aanwezig is. Uitgangspunt hierbij is dat Leenman BV zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.
 • De projecten worden uitgevoerd door vakvolwassen professionals, die persoonlijk verantwoording dragen voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Tevens hebben zij kennis en kunde van de wettelijk gestelde WKA-gegevens en de overige huidige wet en regelgeving. Zij volgen deze strikt op.
 • Het geheel wordt ondersteund door onze eigen materieeldienst. Deze staat garant voor de adequate levering van machines, middelen en materialen. In eigen beheer vinden keuringen plaats volgens de geldende Arbo- en veiligheidseisen. Onze materieeldienst verzorgt graag veilig en snel het transport voor u waardoor het gewenste materieel tijdig op de bouwplaats is en na uw afmelding weer correct wordt afgevoerd.